Welkom bij de Keiebijters!

 1964/65 - 2018/19
54
jaar Keiebijters

 

Eind jaren 50 woonden veel Brabantse en Limburgse leerling- verpleegkundige intern bij de toenmalige St.Bavo, een psychiatrisch ziekenhuis in Noordwijkerhout. Voor hun ontspanning waren zij aangewezen op de activiteiten van de Mariacongregatie. Deze organiseerde onder andere drie maal per jaar een dansavond, waarbij ook dames aanwezig mochten zijn.

Aangezien de leerlingen het carnaval niet thuis konden vieren, werd door de
Mariacongregatie één van de dansavonden in carnavalsstijl gehouden. In 1958 werd door de leerlingen de eerste prins carnaval gekozen. In de 7 jaar daarna kregen de carnavalsvieringen van de “Bavianen” geleidelijk meer vorm. In 1965 werd de naam van de “Bavianen” door de raad van 11 veranderd en werden “De Keiebijters van St Bavo” opgericht, genoemd naar de:
 

Helmondse carnavalsvereniging “De Keiebijters”.

 

Tegenwoordig bestaan De Keiebijters uit circa 80 leden.

Deze zijn onderverdeeld in een aantal groeperingen:

 

het dagelijks bestuur

 

de raad van 11

 

hofkapel de Keietoeters

 

de maxi- en mini dansmariekes

 

het genootschap oud-Keiebijters (GOK)

ondersteunende Keiebijters (OKB)De Keiebijters zijn gehuisvest op het terrein van de Rivierduinen te Noordwijkerhout.
Zij organiseren feesten voor de cliënten en personeel van de Rivierduinen.

Rivierduinen is de verzamelnaam voor de centra die voorheen behoorden tot Rijngeest Groep en de Robert-Fleury Stichting, organisaties voor geestelijke gezondheidszorg het werkgebied ligt in een regio die globaal het noorden en midden van de provincie Zuid-Holland beslaat. De regionale centra geven zorg aan volwassenen en ouderen in de zes regio's in ons werkgebied. Ons centrum voor kinderen en jeugd werkt heeft eigen vestigingen in alle regio's. Dat weerspiegelt ook de filosofie van de organisatie: zorg bieden dichtbij huis, dichtbij de cliënt. Daarnaast kent onze organisatie vijf specialistische centra. Ze bieden hier specialistische psychotherapie en specifieke zorg voor mensen met eetstoornissen, mensen met autisme en mensen met psychiatrische problemen in combinatie met gehooraandoeningen. Alle centra samen vormen met elkaar Rivierduinen.

Tevens
organiseren de Keiebijters feesten voor cliënten en personeel van: Het Raamwerk. Het Raamwerk is op 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Bollenstreek in Noordwijkerhout en het Rijnlands Voorzieningen Centrum in Katwijk. Het Raamwerk ondersteunt mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking opdat zij gewoon hun eigen leven kunnen leiden. Gewoon betekent zélf regie hebben over je leven, zélf keuzes maken, rechten en plichten hebben, autonoom zijn, vrienden hebben, je kunnen ontplooien, naar vermogen bijdragen aan de samenleving, een zinvol leven leiden.

Dit betekent dat er meer dan 1000 cliënten en 1000 medewerkers gebruik kunnen maken van onze carnavalsactiviteiten. De Keiebijters hebben hun Residentie in een ruimte welke door de Raad van Bestuur van de Rivierduinen ter beschikking wordt gesteld:
“De Kei”. Aangezien deze ruimte slechts kan dienen als vergader-en opslagruimte werden de carnavalsfeesten tot 1995 in de toneelzaal van de Stichting St.Bavo gehouden. Deze toneelzaal stond op de nominatie om gesloopt te worden. Voordat het echter zover was, werd de gehele toneelzaal door een felle uitslaande brand verwoest.

De Keiebijters moesten plotseling uitzien naar een vervangende ruimte voor hun carnavalsfeesten. Deze was echter niet meer voorhanden in de gebouwen van de Stichtingen. Daarom werden alle reserves van de vereniging aangesproken en werd een fraaie
feesthal van zo’n 800 m2 gehuurd, die gedurende het carnaval op het terrein van de Rivierduinen opgezet mag worden. Deze feesthal is eigenlijk een tent met plastic panelen als zijkant, maar door de toevoeging van een houten vloer, toiletten, garderobe, luchtverwarming en andere voorzieningen voor gehandicapten mogen we wel spreken van een feesthal. De mooie versieringen die met beperkte middelen en op zeer creatieve wijze door de leden gemaakt worden maken het tot een uiterst gezellige ruimte.

De Keiebijters zijn het hele jaar door bezig met de
 voorbereidingen voor het carnaval. Er komt heel wat kijken bij de organisatie van dergelijke evenementen die in zo’n korte periode gehouden worden.

Het programma dat de Keiebijters tijdens het carnaval aan de
cliënten en personeel presenteren ziet er als volgt uit: Het weekend voor het carnaval organiseren de Keiebijters een carnavalsmiddag voor de kinderen van het personeel. Op donderdagavond begint het carnaval met de sleuteluitreiking door de vertegenwoordigers van de Stichtingen aan de Prins der Keiebijters. Aansluitend wordt voor de bewoners een carnavalsavond gehouden. Alle cliënten worden voor deze avond uitgenodigd. De Keiebijters zorgen voor het vervoer met busjes. De Hofchauffeurs pendelen overigens bij alle cliënten activiteiten tussen de verschillende locaties van de Stichtingen om de carnavallisten te halen en ook weer veilig thuis te brengen.

Op vrijdag- en maandagavond wordt voor het personeel van de Stichtingen en iedereen die in de gezondheidszorg uit de regio werkzaam is het  “medewerkers regiobal en het prinsenbal” gehouden. Onder het motto “het mag je voor één avond een zorg zijn “ kan iedereen uit zijn bol gaan bij de Keiebijters. Tijdens deze avonden zijn circa 700 carnavallisten van de partij en gaat het dak bijna van de tent.

Op maandagmiddag wordt voor de bewoners
een boerenbruiloft gevierd. De Prins der Keiebijters verbindt tijdens een plechtige ceremonie 2 cliënten (een boer en een boerin), die zich hiervoor
hebben aangemeld, in de “onecht”. Iedereen kan genieten van een diverse artiesten en de Keietoeters. De raad van 11 serveert koffie met gebak, en een heerlijke warme maaltijd bestaande uit Noord- wijkerhoutse boerenkool met worst, gecompleteerd door het kuiltje jus.

Op dinsdagmiddag is er het “vastenbal”, zogenaamde open feesten voor de cliënten, hun familie en vrienden en alle Noordwijkerhouters. “
Vrienden van de Keiebijters bal Deze avond is speciaal bedoeld voor alle mensen en sponsors die de Keiebijters een warm hart toe dragen.

De Keiebijters spelen, zoals u ziet, een niet onbelangrijke rol in de integratie van de gehandicapten in de maatschappij. Op onze ledenlijst staan de namen van 80 mensen uit alle lagen van de bevolking, jong en oud. Zij zetten zich het hele jaar geheel belangeloos in. Hun doel is om een op een gezellige manier met
elkaar te zorgen voor een lach op het gezicht van iemand die het vaak heel wat minder getroffen heeft dan u en wij.

De Keiebijters hopen u allen een keer te ontmoeten op
één van hun activiteiten.

 

Een driewerf alaaf

De Keiebijters