Residentie

Laatste nieuws klik hier

Klik hier voor een 3d animatie van het nieuwe gebouw en

doe mee met de prijsvraag en win een mooie prijs.

 

Klik hier voor de videopresentatie die getoond

werd tijdens het carnaval in de Feesthal.

 

Met dank aan:

Technisch Tekenburo van Teijlingen
Voor Maatwerk in CAD

(klik hier voor de website)

 

 

(klik hier voor de website)

 

 

Meten is Weten > Maart 2010

De eerste foto's gemaakt binnen in het Pesthuis. Ra ra hoe kan dat??

In opdracht van wethouder Morssink is de grond opgemeten rond

het Pesthuis. Alles wordt nu in kaart gebracht, we zijn weer een stapje

verder gekomen naar een eigen onderkomen. Meten is Weten filmpje

 

 

 

Interview huisvestingcommissie met Leidsch Dagblad

Klik hier om het artikel te lezen.

 

 

Politiek buigt zich over de aanvraag van de Keiebijters.

interview Wethouder Morssink bij Nens

 

Binnenkort op deze pagina een volledig verslag over de plannen

van de Keiebijters. Hou dus maar goed in de gaten!

 

 

De carnavalsvereniging De Keiebijters gaat voor de toekomst.

Onlangs zijn er bouwplannen gepresenteerd die in de nabije toekomst moeten gaan plaats vinden op al oude Bavo-terrein. De toekomst van de Keiebijters kan hiermee in gevaar komen, want is er dan nog wel ruimte voor de Keiebijters om hun activiteiten te organiseren? Daarom hebben we met een aantal andere verenigingen de handen ineen geslagen die door de bouwplannen in de problemen dreigen te komen. Totdat er een oplossing  gevonden is, wordt u op deze pagina op de hoogte gehouden over het verloop van onze acties om onze toekomst te waarborgen.

Hierbij de verenigingen die zich verenigd hebben,

klik op het logo om naar hun website te gaan.

 

           

    

       

 

 

Persbericht juni 2009:

Gemeente neemt initiatief,

verenigingen in gesprek met politiek.

 

 

Persbericht mei 2009:

tav. bijeenkomst uitleg politiek en eigenaren Bavo-terrein

 

“DEZE VERENIGINGEN HEBBEN BESTAANSRECHT!”

 

Zes organisaties komen in het nauw als de bouwplannen voor het Bavoterrein in Noordwijkerhout door zouden gaan. Zij hebben zich verenigd om mee te kunnen denken over de bestemming van het terrein. Hun conclusie? Een eenduidige oplossing is er niet, maar het is van groot belang dat er voor elke vereniging een oplossing komt. “Deze verenigingen hebben bestaansrecht!”De voorlopige conceptplannen voor het Bavoterrein leveren een bedreiging op voor zes verenigingen: de Keiebijters, speeltuin de Speelakker, kinderboerderij de Dierenhoeve, de Boekhorstruiters, de Oranjevereniging en Stichting Coverbandfestival Noordwijkerhout. Deze zes willen als de Denkgroep Recreatie en Cultuur Bavoterrein meepraten over het terrein. Donderdagavond 14 mei presenteerden zij zich in de Raadszaal van Café van der Geest aan een afvaardiging van de gemeente en de eigenaren van het terrein. 

De zes verenigingen maken allemaal op een andere manier gebruik van het terrein. De Oranjevereniging en Stichting CFN organiseren elk jaar grote evenementen op het grasveld, zoals golf en tonknuppelen op Koninginnedag en het jaarlijkse Coverbandfestival. Deze evenementen trekken elk jaar weer duizenden bezoekers, daar is dus een groot terrein voor nodig. “Binnen Noordwijkerhout zijn er eigenlijk geen alternatieven,” aldus Anton van Roode van Stichting CFN. 

De Boekhorstruiters en de Keiebijters hebben beiden hun huisvesting op het Bavoterrein. Beide verenigingen zijn al vele malen verhuisd en zoeken al jaren naar een vaste locatie. Samen hebben zij nu het plan bedacht om onder één dak te gaan. Er liggen al tekeningen klaar voor een nieuwe rijhal, die tijdens de carnaval omgebouwd kan worden tot feesthal. Ze willen graag meedenken over de nieuwe locatie van deze hal, die goed bereikbaar moet zijn voor de leden.  

Kinderboerderij de Dierenhoeve wil koste wat kost op hun huidige locatie blijven. “Deze plek is uniek,” zegt Yvonne van Dijk van de Dierenhoeve. “Het is een veilige omgeving en het waterpeil is precies goed om dieren op te houden. Dit moet blijven!” Voor de Speelakker geldt hetzelfde. In 2005 werd de Speelakker door de ANWB gekozen tot beste waterspeeltuin van Nederland. Het unieke van deze speeltuin is de grote buitspeelruimte met veel water. “Dat verplaats je niet zomaar!” aldus Jacques Warmerdam van de Speelakker. Beide verenigingen hebben ook nog een belangrijke integratiefunctie voor gehandicapten in de samenleving. “Die functie moet ook behouden blijven.”  

Elke club maakt dus op zijn eigen manier gebruik van het terrein en daarom is er geen eenduidige oplossing voor alle verenigingen. “Maar met passen en meten moet het lukken,” aldus Tanja Augustinus van Stichting CFN. “Het is aan de gemeente en de eigenaren om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk gebeurt.” Floor Vink van de Oranjevereniging is het daarmee eens: “De gemeente moet de vrijwilligers van al deze verenigingen koesteren en meehelpen om hun ideeën waar te maken.” De Denkgroep wil dat er voor ieder van hen een oplossing komt. Jacques Warmerdam: “Deze verenigingen hebben bestaansrecht!”

 

 

 

Nieuws volgt zich op, we worden serieus genomen.

Persbericht 28-03-2009 Leidsch Dagblad (Duin-en Bollenstreek)

 

 

 

Interview op NENS: Nieuwsboulevard

 

Maart 2009> persberichten in diverse kranten en op NENS

 

Persstuk:

ONRUST OVER BOUWPLANNEN BAVO TERREIN 

Er is onrust ontstaan over de bouwplannen voor het Bavo terrein. Onlangs presenteerde de Parnassia Bavo Groep, Rivierduinen en Stichting het Raamwerk een conceptplan voor een nieuwe wijk op het terrein, waarin zorg en wonen samengaan. Bij de bouwplannen is te weinig rekening gehouden met het feit dat veel verschillende verenigingen en organisaties ook gebruik maken van het terrein.

Onder het motto ‘samen staan we sterk’ hebben de betreffende verenigingen en organisaties de handen ineen geslagen. Ze willen meedenken over de toekomstige bestemming van het Bavo terrein. De verenigingen waar het omgaat zijn carnavalsvereniging de Keiebijters, speeltuin de Speelakker, kinderboerderij de Dierenhoeve, paardensportvereniging de Boekhorstruiters, de Oranjevereniging en Stichting Coverbandfestival Noordwijkerhout.

Al deze verenigingen zouden door de bebouwing van het Bavo terrein in de problemen komen. De sport- en recreatieverenigingen zijn genoodzaakt te verhuizen. Daarnaast zouden grote evenementen, zoals het Coverbandfestival en een deel van de Oranjefeesten, op een andere locatie gehouden moeten worden. Maar een andere locatie is niet direct voorhanden. In het ergste geval zou het dus zelfs kunnen betekenen dat de activiteiten van de betreffende verenigingen niet door kunnen gaan.

De Keiebijters, de Speelakker, de Dierenhoeve, de Boekhorstruiters, de Oranjevereniging en Stichting Coverbandfestival Noordwijkerhout hebben hierop besloten hun krachten te bundelen, om als groep hun stem te laten horen over de bouwplannen. Samen zullen zij met een plan naar buiten komen, in de hoop dat de bouwcommissie het idee mee zullen nemen in hun bouwplannen voor het Bavo terrein.

 

 

Inspreekrecht vergadering Commissie Ruimte en Wonen op

3 december 2008, door de Keiebijters en de Boekhorstruiters.

Geachte commissieleden,

Ik ben Gidie Vogels, lid van carnavalsvereniging De Keiebijters en wil vanavond namens de carnavalsvereniging maar ook namens ruitersportvereniging De Boekhorstruiters gebruik maken van het inspreekrecht.

Vanavond wordt een presentatie gegeven over woningbouwplannen voor het BAVO-terrein. De twee verenigingen hebben hun activiteiten op dit terrein en zijn bang dat bij realisering van de plannen hun activiteiten in het nauw komen en dat de verenigingen in hun voortbestaan worden bedreigd.

Wij willen overigens benadrukken dat wij niet tegen de woningbouwplannen zijn maar graag wel de mogelijkheid krijgen om binnen die plannen een plek te krijgen om onze activiteiten te kunnen blijven uitoefenen.

De carnavalsvereniging vindt op dit moment onderdak in de kapel bij het hoofdgebouw van Rivierduinen dat kortgeleden te huur is gezet. Tijdens de carnavalsperiode wordt voor twee weken een grote feesthal achter het hoofdgebouw neergezet voor de carnavalsfestiviteiten.

De Boekhorstruiters hebben hun activiteiten op een stuk grond dat van Het Raamwerk wordt gehuurd.

Bij realisering van woningbouwplannen kunnen deze activiteiten niet meer plaatsvinden.

De verenigingen hebben regelmatig hun bezorgdheid over hun huisvesting bij Rivierduinen, Het Raamwerk, de BAVO en de gemeente geuit. Allen hebben zij begrip voor onze moeilijke situatie en vragen ons met concrete oplossingen te komen.

De beide verenigingen hebben daartoe in een goede samenwerking aan een huisvestingsplan gewerkt. Dit plan bestaat uit een gebouw van 60 x 30 meter dat dienst kan doen als een overdekte rijbak en tijdens de carnavalsperiode kan worden omgezet in een feesthal. Ook zijn in het gebouw ruimten opgenomen die kunnen dienen als vergader-, oefen- en ontmoetingsruimte.

Misschien zijn er ook nog andere verenigingen of instellingen binnen de gemeente die dan van deze ruimte gebruik zouden kunnen maken. Als mogelijkheid zien wij zelfs dat mensen uit de nieuw te bouwen wijk daar (verenigings)activiteiten houden.

Zowel de carnavalsvereniging als de ruitersportvereniging zetten zich nu al in voor cliënten van de op het terrein gevestigde instellingen en kunnen dat in de toekomst dan meer gaan doen.

Het huisvestingsplan is uitgewerkt in een boekje en dat wil ik zo dadelijk graag ter informatie aan de commissieleden uitreiken. De verenigingen hopen dat het plan opgenomen kan worden binnen de bouwplannen voor het BAVO-terrein en dat hierover zonodig overleg gevoerd kan worden met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur.

Overleg met de vertegenwoordigers van de op het terrein gevestigde instellingen vindt al plaats.

Noordwijkerhout is een gemeente die een groot aantal verenigingen kent en u draagt al deze verenigingen terecht een warm hart toe, al dan niet ondersteund met subsidie.

De Boekhorstruiters is een vereniging die al bijna 60 jaar bestaat en ruim 200 leden heeft. Deze leden beleven wekelijks veel plezier aan de paardensport maar zij zetten zich ook in voor de cliënten met een lichamelijke of verstandelijke beperking die op het terrein wonen van de instellingen.

De carnavalsvereniging bestaat nu 44 jaar (4x11 jaar = een jubileumjaar dus!) en heeft 100 leden. De vereniging zet zich in voor het organiseren van het carnaval voor cliënten en bewoners van de drie instellingen die tegenwoordig over de hele provincie Zuid-Holland vestigingen hebben. Tijdens het carnaval doen gemiddeld 300 cliënten per activiteit mee. Daarnaast wordt voor het personeel van de instellingen en voor bewoners uit Noordwijkerhout een aantal activiteiten georganiseerd waaraan 900 personen per activiteit deelnemen.

De leden van de vereniging zijn het hele jaar actief bezig om de activiteiten een succes voor een ieder te laten zijn. Wanneer de vereniging haar activiteiten zou moeten beëindigen, betekent dit niet alleen een enorm verlies voor de cliënten en bewoners van de genoemde instellingen maar ook voor de Noordwijkerhoutse gemeenschap. De vereniging heeft immers door haar unieke karakter een eigen plaats in de Noordwijkerhoutse geschiedenis en gemeenschap ingenomen.

De beide verenigingen, die overigens zonder subsidie van de gemeente werken, hopen dat hun huisvestingsplan bij alle betrokkenen op een groot draagvlak kan rekenen zodat hun voortbestaan voor de toekomst verzekerd is.

 

Ik dank u voor uw aandacht.  

Gidie Vogels    

 

Inspreekrecht vergadering Commissie Ruimte en Wonen

op 3 december 2008, door Pieter van de Geest

van Stichting Coverband Festival.

 

Geachte commissieleden en meneer de Voorzitter,

 

Hierbij wil ik graag gebruik maken van mijn recht op inspreken bij deze commissie om de volgende reden.

Noordwijkerhout is een bijzonder dorp, niet alleen omdat ik daar met veel plezier woon en onderneem maar vooral omdat ik me er thuis voel.

Een van de reden om me thuis te voelen is het rijke verenigingsleven in Noordwijkerhout.

Ons dorp telt heel veel verenigingen, clubs, en ander groepen, al die groepen mensen vinden hun oorsprong en hun huidige bestaansrecht onder de bevolking van Noordwijkerhout. Al deze groepen mensen hebben ruimte nodig om samen te komen of om te organiseren, vaak kan dat in bestaande locatie of gewoon bij mensen thuis.

Met name in de zomer worden er in Noordwijkerhout heel veel verschillende evenementen georganiseerd. Elke week in de zomer is het in het centrum rond de witte kerk vaak een drukte van belang.

Er zijn echter ook een aantal evenementen en festiviteiten die georganiseerd worden die niet in het centrum georganiseerd kunnen worden. Een aantal van die evenementen wil ik graag benoemen;

De feesttent van carnavalsvereniging van de Keiebijters waar met de Carnaval voor jong oud en gehandicapt groot feest  gevierd wordt.

De bloemen corso waarbij  in en rond het centrum naar de corso gekeken wordt maar in een veel grote cirkel ook geparkeerd.

Oranjegolf op Koninginnedag waarbij er in het dorp een heuse golfbaan wordt opgebouwd en waarbij honderden golfers ons dorp bezoeken,

5 mei viering als 5 mei een nationale feestdag is wordt er een ook in Noordwijkerhout bevrijdingspop georganiseerd.

Coverbandfestival waarbij vele duizenden mensen hun weg naar Noordwijkerhout weten te vinden om te genieten van popmuziek.

Het parkeren van de vrachtwagens voor de Kermis.

Verschillende Kermis activiteiten waar veel Noordwijkerhouters meedoen of kijken naar de verschillende activiteiten. 

De Taptoe van de Jane d ‘ARC. Die op dit moment plaats gebrek kent op het schoolplein van de Prinsenhof.

Op dit moment worden veel van deze activiteiten georganiseerd of er wordt geparkeerd op het terrein van de Bavo en Rivierduinen aan de Langervelderweg.

Op en rond dit Bavo terrein zijn er al een aantal voor Noordwijkerhout unieke plekken te vinden:

De kinderboerderij, een plek waar oud met jong naar toe gaat om de verschillende beesten te bekijken. Maar het is ook een plek waar geestelijk gehandicapten een daginvulling vinden.

De zorgboerderij waar veel met name gehandicapten een leuke en kwalitatief goede dagbesteding vinden

De Speelakker is een waterspeeltuin die door vele vrijwilligers gerund wordt en waar veel kinderen en dus ook hun ouders veel plezier maken. Heel veel bezoekers van deze plekken komen van de campings en bezoeken tevens het centrum met alle bijkomende economische voordelen van dien. Deze unieke plekken kunnen en moeten uitgroeien tot trekpleisters voor Noordwijkerhout.

In het coalitieakkoord in de gemeente staat dat ook de Engelse tuin weer in zijn oude glorie moet worden hersteld Dit moet weer een plek  worden  waar veel mensen plezier aan beleven. Op dit moment moet je veel fantasie hebben om de Engelse tuin voor te kunnen stelling in zijn oude glorie. Het kost in ieder geval een hoop geld en moeite om er weer een mooie tuin van te maken.

Is het niet mogelijk als de Engelse tuin dan toch grootst op de schop moet om het een en ander te combineren en van de Engelse tuin een plek te maken waar niet alleen een mooie tuin ontstaat maar waar ook alle evenementen en festiviteiten georganiseerd kunnen worden. Een soort Engelse Evenementen Tuin Noordwijkerhout. Je zal dan in het ontwerp een heel aantal basis voorzieningen moeten aanleggen en daar goed over moeten nadenken zodat die dan ook voor iedereen bruikbaar zijn. Zo moet het mogelijk zijn om de Engelse tuin zo te draaineren dat het altijd droog is. Het moet mogelijk zijn om binnen het ontwerp de tuin zo aan te leggen dat er met zwaardere transport materiaal in gereden kan worden zonder de begroeiing te beschadigen. Er kunnen basis voorzieningen aangelegd worden voor elektriciteit, water en afvoeren. De gebruikers kunnen deze dan naar behoeft gebruiken en het afgenomen gewoon betalen. Door de natuurlijke ligging in de diepte kan je zonder veel inspanning een natuurlijk tribune laten ontstaan waar mensen naar het evenement kunnen kijken. Er moet niet alleen een soort sfeer verlichting worden aangelegd maar ook moet het mogelijk zijn om de hele Engelse tuin helder te verlichten. Door de herinrichting moet het ook mogelijk zijn om groene parkeer voorzieningen te maken rond de Engelse tuin en of Kinderboerderij  zodat de bezoekers er kunnen parkeren zonder overlast in de nieuw te bouwen wijk. Om het in de avonden vriendelijk te houden en het vandalisme en vernielingen buiten de deur te houden moet er een hek rond de Engelse tuin komen te liggen die elke avond wordt afgesloten en ochtends wordt geopend. Als je de Engelse tuin zo inricht kan er een centraal in het dorp gelegen plek ontstaan die iedereen makkelijk weet te vinden, deze plek heeft door zijn brede bestemming een sociaal draagvlak binnen de bevolking van het gehele dorp. Mede door een streng evenementen en vergunningen beleid moet het eveneens mogelijk zijn om de mogelijke overlast voor de alle nieuwe en bestaande bewoners tot minimum te beperken. Omdat de Engelse tuin al genoemd was in het coalitie akkoord moet hiervoor ook al de nodige financiële middelen zijn opgenomen in de verschillende begrotingen of er moeten tenminste plannen hiervoor gemaakt zijn. In het normale gebruik kan je er een mooie groene verbinding maken tussen de Speelakker, de Kinderboerderij en de zorg boerderij  daar dmv een speurtocht, een Klimboom goed aangelegde waterpartijen een leuke wandeling  creëren voor ouders, bewoners, en kinderen. Ouders en kinderen kunnen dan komen spelen in de Speelakker en  Engelse tuin en gebruik maken van de faciliteiten van de Speelakker die daar al liggen. Misschien dat in het ontwerp van het bouwplan er hiervoor een paar aanpassingen gedaan moeten worden maar dat moet in deze fase nog tot de mogelijkheden behoren.

Samen met de VVV, de vrijwilligers van de Speelakker, en de Kinderboerderij en de gemeente moet het mogelijk zijn om deze echt Noordwijkerhoutse plekken onder de aandacht te brengen bij de bezoekers van ons dorp en op die manier samen meer bezoekers te krijgen.

Er is of u dit plan nu positief of minder positief ontvangt.  Binnen Noordwijkerhout zal er zodra er gebouwd gaat worden op de terreinen van de Bavo behoefte zijn aan een plek binnen het dorp om deze evenementen te blijven organiseren.

Bedankt voor uw aandacht,

Pieter van de Geest

  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Golfslag versus Bavo-kapel.

De grote verhuizing is ingezet, omdat de Golfslag binnenkort

leeg opgeleverd moet worden en dan gesloopt wordt. Er is een voorlopige opslag gevonden in de oude Bavo-kapel. Dit alles in afwachting tot dat er een nieuwe residentie ter beschikking komt voor de Keiebijters.

 

Verhuizing van de bar 17-07-2007

foto's en filmpjes

Het is weer een hele toer om de bar te verplaatsen,

 zie de twee filmpjes.

         

 

 

De grote verhuizing 07-07-07:

Laden maar, zelfs de hoogste man steekt zijn prinselijke arm uit.

Vervoersmiddelen van diverse mensen, super hoor.

Lossen maar, zelfs de barhangtafel van de Keietoeters wordt voorzichtig gelost.

Een versierde kapel, lijkt me een mooie feesthal.

Voorlopig staat alles weer onder een hemels-dak en droog.

Wordt vervolgd!!!!!!!!!

 

 

 

 

Sloopvergunning voor de Golfslag,

voormalige Residentie Keiebijters

 

 

Residentie "De Kei"

(voormalig gebouw "de Golfslag")

Langevelderlaan 1

2204 BA  Noordwijk

( volg wel Noordwijkerhout )

klik hier voor de route

 

   

Welkom op de residentie pagina.

De Kei is een gebouw met veel verschillende ruimtes,

die allemaal een naam met een betekenis hebben.

Iedere ruimte wordt volledig benut en dit alles

ter voorbereiding van het carnaval in onze feesthal.

De Kei vanuit de lucht,

klik voor een vergroting

 

"De Toneelzaal"

 

(Vernoemd naar de oude toneelzaal van de St.Bavo.)

 

 

"De Toog"

 

(Vernoemd naar de barruimte in de Toneelzaal van St.Bavo,

de bar zelf is nog steeds te bewonderen in onze Feesthal.)

  

 

 

"De Wim Duijndamzaal"

 

(Vernoemd naar onze helaas te vroeg ontvallen

legendarische voorzitter en erelid Wim Duijndam)

Aan de muren van deze zaal hangt de geschiedenis van de KB.

 

 

De overige (werk)ruimtes met carnavaleske namen:

 

De ontvangstruimte "De Huppelhal"

Bestuurskamer: "Het Zweethok"

Keietoeters ruimte: "de Notenbar"

OKB ruimte dames : "Het Gouden Atelier"

OKB ruimte heren: "De Splinter"

Creatieve ruimte: "De Verfspat"

Raad van Elf ruimte: "De Elfenkamer"

Dansmarieke ruimte: "Gardekamer"

Opslagruimte: "De kolderzolder"

Garderobe: "De Kapstok"

Toilet ruimte: "Het Huisje"

 

 

Publicaties over de Keiebijters op het bord.

 

 

********************